Gestiunea Serviciilor de Rețea

Laborator 04 - Drepturi. Limitarea drepturilor. Jurnalizare

IMPORTANT Dacă un pachet nu este instalat iar un exercițiu face referire la acesta, instalați-l.

1. Limitarea drepturilor utilizatorilor (3p)

 • Comenzi/concepte/fișiere
  • ulimit
  • drepturi de montare in fstab
  • account locking: usermod
  • expirarea parolelor: chage

Tutorial

 • N/A

Exerciții

 • ATENTIE Acest set de exerciții se rezolvă pe mașina fizică și pe mașina virtuală
 • [01]. Adăugați utilizatorii guest și special_guest pe mașina fizică și pe cea virtuală. (Hint: puteți folosi adduser)
Rezolvare
root@mjolnir:~# adduser guest
[...]

root@mjolnir:~# adduser special_guest
[...]

root@heimdall:~# adduser guest
[...]

root@heimdall:~# adduser special_guest
[...]
 • [02]. Configurați utilizatorul guest de pe mașina virtuală astfel încât contul său să expire pe 08.11.2011. (Hint: man chage)
Rezolvare
root@heimdall:~# chage -E "2011-11-04" guest 

root@heimdall:~# chage -l guest
Last password change					: Nov 03, 2011
Password expires					: never
Password inactive					: never
Account expires						: Nov 04, 2011
Minimum number of days between password change		: 0
Maximum number of days between password change		: 99999
Number of days of warning before password expires	: 7
 • [03]. Pe mașina virtuală, modificați data când utilizatorul guest și-a schimbat parola în 2010-11-01. (Hint: man chage, -d)
Rezolvare
root@heimdall:~# chage -d "2011-11-01" guest

root@heimdall:~# chage -l guest
Last password change					: Nov 01, 2011
Password expires					: never
Password inactive					: never
Account expires						: Nov 04, 2011
Minimum number of days between password change		: 0
Maximum number of days between password change		: 99999
Number of days of warning before password expires	: 7
 • [04]. Configurați utilizatorul special_guest de pe mașina virtuală astfel încât după următorul login să trebuiască să își schimbe parola. (Hint: man chage, /valid)
Rezolvare
root@heimdall:~# chage -d "2011-11-01" -M 1 special_guest 

student@heimdall:~$ su special_guest
Password: 
You are required to change your password immediately (password aged)
Changing password for guest.
(current) UNIX password: 
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
 • [05]. Blocați contul utilizatorului special_guest de pe mașina virtuală astfel încât acesta să nu se mai poată autentifica folosind parola. Testați (Hint: man usermod)
Rezolvare
root@heimdall:~# usermod -L special_guest

student@heimdall:~$ su special_guest
Password: 
su: Authentication failure
 • [06]. Configurați masina virtuală asfel încat la autentificarea oricărui utilizator pe sistem (local sau remote) să apară mesajul “This is a secure system. Any unauthorized access will be logged and prosecuted.”. Testați. (Hint: man issue, man motd -> /regenerated)
Rezolvare
root@heimdall:~# cat /etc/motd.tail
This is is a secure system. Any unauthorized access will be logged and prosecuted.

Linux heimdall 3.0.0-1-686-pae #1 SMP Sat Aug 27 16:41:03 UTC 2011 i686

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.

student@mjolnir:~$ ssh root@heimdall.local
This is is a secure system. Any unauthorized access will be logged and prosecuted.

Linux heimdall 3.0.0-1-686-pae #1 SMP Sat Aug 27 16:41:03 UTC 2011 i686

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Nov 3 13:41:58 2011 from mjolnir-2.local
 • [07]. Configurați mașina virtuală astfel încât nici un utilizator să nu poată crea un fișier mai mare de 100 MB. Reporniți mașina virtuală pentru ca modificările să se aplice. Testați limita fișierului folosind dd. (Hint: man limits.conf)
Rezolvare
root@heimdall:~# cat /etc/security/limits.conf | tail -n 2
*		hard	fsize		100000
root		hard	fsize		100000

[Se reporneste masina virtuala sau se efectueaza un nou login.]

student@heimdall:~$ dd if=/dev/zero of=test.dat
File size limit exceeded

student@heimdall:~$ ls -lh
total 98M
-rw-r--r-- 1 student student 98M Nov 3 13:47 test.dat
 • [08]. Configurați mașina virtuală asfel încât utilizatorul guest să nu poată încărca procesorul mai mult de 2 minute și să nu se poată autentifica (prin login), simultan, de mai mult de 2 ori.
  • Testati limitarea autentificării folosind interfața vmware a mașinii virtuale (autentificare prin tty).
  • Testați limitarea încărcării procesorului folosind o comandă intensiv computațională.
  • Hint: man limits.conf
Rezolvare
root@heimdall:~# cat /etc/security/limits.conf | tail -n 2
guest		hard	cpu		2
guest		hard	maxlogins	2
 • [09]. Conectați-vă de pe mașina fizică pe masina virtuală folosind utilizatorul guest și rulați în consolă următoarea secvență: f(){ f|f& };f. Ce se întâmplă?
Rezolvare
Se numește BombShell: este un atac de tipul denial of service.
 • [10]. Găsiți o soluție pentru problema de la exercițiul anterior. Implementați-o și rulați din nou secvența de mai sus.
Rezolvare
root@heimdall:~# cat /etc/security/limits.conf | tail -n 1
guest		hard	nproc		20

2. Sudo (2p)

 • Comenzi/concepte/fișiere
  • /etc/sudoers
  • visudo

Tutorial

 • N/A

Exerciții

 • ATENȚIE Acest set de exerciții se desfășoară pe mașina fizică
 • [00]. Rulați comanda update-alternatives --config editor și alegeți ca editor implicit vim.basic (dacă nu vă descurcați cu vim, puteți alege emacs sau nano).
Rezolvare
root@mjolnir:~# update-alternatives --config editor
There are 4 choices for the alternative editor (providing /usr/bin/editor).

 Selection  Path        Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /bin/nano      40    auto mode
 1      /bin/nano      40    manual mode
 2      /usr/bin/emacs23   0     manual mode
 3      /usr/bin/vim.basic  30    manual mode
 4      /usr/bin/vim.tiny  10    manual mode

Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: 3
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/editor (editor) in manual mode.
 • [01]. Adăugați utilizatorul alice.
Rezolvare
root@mjolnir:~# groupadd alice

root@mjolnir:~# useradd -d /home/alice -m -g alice -s /bin/bash alice

root@mjolnir:~# echo "alice:student" | chpasswd
Rezolvare
root@mjolnir:~# cat /etc/sudoers | tail -n 1
alice ALL = /usr/sbin/adduser

alice@mjolnir:~$ sudo ls

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

  #1) Respect the privacy of others.
  #2) Think before you type.
  #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for alice: 
Sorry, user alice is not allowed to execute '/bin/ls' as root on mjolnir.labs.cs.pub.ro.

alice@mjolnir:~$ sudo adduser gogu
[sudo] password for alice: 
Adding user `gogu' ...
Adding new group `gogu' (1004) ...
Adding new user `gogu' (1004) with group `gogu' ...
Creating home directory `/home/gogu' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully
Changing the user information for gogu
Enter the new value, or press ENTER for the default
	Full Name []: 
	Room Number []: 
	Work Phone []: 
	Home Phone []: 
	Other []: 
Is the information correct? [Y/n] 
 • [03]. Folosind comanda sudo adduser din contul lui alice, adăugați utilizatorul bob
Rezolvare
alice@mjolnir:~$ sudo adduser bob
Adding user `bob' ...
Adding new group `bob' (1005) ...
Adding new user `bob' (1005) with group `bob' ...
Creating home directory `/home/bob' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully
Changing the user information for bob
Enter the new value, or press ENTER for the default
	Full Name []: 
	Room Number []: 
	Work Phone []: 
	Home Phone []: 
	Other []: 
Is the information correct? [Y/n] 
 • [04]. Configurați sistemul în așafel încât alice să poată folosi sudo adduser fără a i se cere introducerea unei parole. Testați adăugând utilizatorul cornel (Hint: man sudoers, NOPASSWD)
Rezolvare
root@mjolnir:~# cat /etc/sudoers | tail -n 1
alice ALL = NOPASSWD: /usr/sbin/adduser

alice@mjolnir:~$ sudo adduser cornel
Adding user `cornel' ...
Adding new group `cornel' (1006) ...
Adding new user `cornel' (1006) with group `cornel' ...
Creating home directory `/home/cornel' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully
Changing the user information for cornel
Enter the new value, or press ENTER for the default
	Full Name []: 
	Room Number []: 
	Work Phone []: 
	Home Phone []: 
	Other []: 
Is the information correct? [Y/n] 

3. Quota (3,5p)

 • Comenzi/concepte/fișiere
  • usrquota, grpquota in fstab
  • quotacheck
  • edquota
  • quotaon
  • quotaoff

Tutorial

 • N/A

Exerciții

 • ATENTIE Acest set de exerciții se resolvă pe mașina virtuală
 • [01]. Instalați pachetul quota
Rezolvare
root@heimdall:~# apt-get update

root@heimdall:~# apt-get install quota
 • [02]. Crearea unui sistem virtual de fișiere
 • [02].a. Creați directorul /tmp/quota
Rezolvare
root@heimdall:~# mkdir /tmp/quota
 • [02].b. Folosind dd, creați fișierul disk-quota de 25MB în directorul home al utilizatorului root. (Hint: man dd, /dev/zero)
Rezolvare
root@heimdall:~# dd if=/dev/zero of=disk-quota bs=1M count=25
25+0 records in
25+0 records out
26214400 bytes (26 MB) copied, 0.0859398 s, 305 MB/s
 • [02].c. Cu ajutorul mkfs formatați fișierul nou creat ca sistem de fișiere ext3. (Hint: optiunea -F face ca utilitarul mkfs să forțeze crearea unui sistem de fișiere chiar și în absența unui block-device)
Rezolvare
root@heimdall:~# mkfs.ext3 -F disk-quota 
mke2fs 1.42-WIP (02-Jul-2011)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
6400 inodes, 25600 blocks
1280 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
Maximum filesystem blocks=26214400
4 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
1600 inodes per group
Superblock backups stored on blocks: 
	8193, 24577

Allocating group tables: done              
Writing inode tables: done              
Creating journal (1024 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 0 mounts or
0 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
 • [02].d. Verifcați tipul fișierului disk-quota (Hint: file)
Rezolvare
root@heimdall:~# file disk-quota 
disk-quota: Linux rev 1.0 ext3 filesystem data, UUID=060c2a50-0def-4997-a1bf-34a2e1fcd9b5
 • [02].e. Adăugați o intrare corespunzătoare sistemului de fișiere nou creat în /etc/fstab. Punctul de montare va fi /tmp/quota și va trebui să activați suportul pentru cote la nivel de utilizator și la nivel de grup pentru această partiție. (Hint: http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialQuotas.html, defaults)
Rezolvare
root@heimdall:~# cat /etc/fstab | tail -n 1
/root/disk-quota	/tmp/quota   ext3  defaults,usrquota,grpquota   0 0
 • [02].f. Creati în /tmp/quota fisierul myfile
Rezolvare
root@heimdall:~# touch /tmp/quota/myfile

root@heimdall:~# ls -l /tmp/quota/myfile 
-rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 3 14:35 /tmp/quota/myfile
 • [02].g. Montați sistemul de fișiere nou creat, navigați în /tmp/quota și rulați comanda ls (Hint: -o loop). Ce observați?
Rezolvare
root@heimdall:~# mount -o loop /root/disk-quota

root@heimdall:~# mount | tail -n 1
/root/disk-quota on /tmp/quota type ext3 (rw,usrquota,grpquota)

root@heimdall:~# ls -l /tmp/quota/
total 12
drwx------ 2 root root 12288 Nov 3 14:31 lost+found
 • [03]. Activarea sistemului de cote
 • [03].a. Creați un utilizator nou, student-quota.
Rezolvare
root@heimdall:~# groupadd student-quota

root@heimdall:~# useradd -d /home/student-quota -m -g student-quota -s /bin/bash student-quota

root@heimdall:~# echo "student-quota:student" | chpasswd
 • [03].b. Rulați comanda quotacheck -vagum pentru a inițializa automat fișierele aquota.user și aquota.group în /tmp/quota.
Rezolvare
root@heimdall:~# quotacheck -vagum
quotacheck: Scanning /dev/loop0 [/tmp/quota] done
quotacheck: Cannot stat old user quota file /tmp/quota/aquota.user: No such file or directory. Usage will not be substracted.
quotacheck: Cannot stat old group quota file /tmp/quota/aquota.group: No such file or directory. Usage will not be substracted.
quotacheck: Cannot stat old user quota file /tmp/quota/aquota.user: No such file or directory. Usage will not be substracted.
quotacheck: Cannot stat old group quota file /tmp/quota/aquota.group: No such file or directory. Usage will not be substracted.
quotacheck: Checked 3 directories and 0 files
quotacheck: Old file not found.
quotacheck: Old file not found.

root@heimdall:~# ls -l /tmp/quota/
total 24
-rw------- 1 root root 6144 Nov 3 14:40 aquota.group
-rw------- 1 root root 6144 Nov 3 14:40 aquota.user
drwx------ 2 root root 12288 Nov 3 14:31 lost+found
 • [03].c. Folosiți setquota pentru a modifica limitele utilizatorului student-quota pentru sistemul de fișiere din /tmp/quota astfel: soft block limit 100, hard block limit 200, soft inode 10, hard inode 15.
Rezolvare
root@heimdall:~# setquota student-quota 100 200 10 15 /tmp/quota
 • [03].d. Porniți sistemul de cote cu comanda quotaon (Hint: man quotaon)
Rezolvare
root@heimdall:~# quotaon /tmp/quota/
 • [04]. În cadrul /tmp/quota creați
  • fișierul testfile
  • soft-link-ul testfile-sl către testfile
  • hard-link-ul testfile-hl către testfile
   • Fișierele trebuie să aparțină contului student-quota. Cum s-au modificat counter-ele de quota asociate inode-urilor și de ce?
   • Hint: man quota
   • Hint: pentru a putea crea fișiere în /tmp/quota direct ca utilizatorul student-quota, aveți grijă ca acesta să aiba drepturi asupra directorului /tmp/quota.
Rezolvare
root@heimdall:~# quota -uv student-quota
Disk quotas for user student-quota (uid 1003): 
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
   /dev/loop0    0   100   200        0   10   15

student-quota@heimdall:/tmp/quota$ touch testfile

student-quota@heimdall:/tmp/quota$ ln -s testfile testfile-sl

student-quota@heimdall:/tmp/quota$ ln testfile testfile-hl

student-quota@heimdall:/tmp/quota$ ls -l
total 26
-rw------- 1 root     root      7168 Nov 3 14:50 aquota.group
-rw------- 1 root     root      7168 Nov 3 14:50 aquota.user
drwx------ 2 root     root     12288 Nov 3 14:31 lost+found
-rw-r--r-- 2 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:51 testfile
-rw-r--r-- 2 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:51 testfile-hl
lrwxrwxrwx 1 student-quota student-quota   8 Nov 3 14:52 testfile-sl -> testfile

root@heimdall:~# quota -uv student-quota
Disk quotas for user student-quota (uid 1003): 
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
   /dev/loop0    1   100   200        3   10   15    
 • [05]. Creați mai multe fișiere în /tmp/quota pentru a depăși succesiv limitele soft și hard ale inode-urilor (Fișierele trebuie să aparțină contului student-quota). Cum reacționează sistemul?
Rezolvare
root@heimdall:~# quota -uv student-quota
Disk quotas for user student-quota (uid 1003): 
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
   /dev/loop0    1   100   200        3   10   15    

student-quota@heimdall:/tmp/quota$ touch ana are mere

student-quota@heimdall:/tmp/quota$ ls -l
total 26
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:55 ana
-rw------- 1 root     root      7168 Nov 3 14:50 aquota.group
-rw------- 1 root     root      7168 Nov 3 14:50 aquota.user
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:55 are
drwx------ 2 root     root     12288 Nov 3 14:31 lost+found
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:55 mere
-rw-r--r-- 2 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:51 testfile
-rw-r--r-- 2 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:51 testfile-hl
lrwxrwxrwx 1 student-quota student-quota   8 Nov 3 14:52 testfile-sl -> testfile

root@heimdall:~# quota -uv student-quota
Disk quotas for user student-quota (uid 1003): 
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
   /dev/loop0    1   100   200        6   10   15

student-quota@heimdall:/tmp/quota$ touch si maria are pere

student-quota@heimdall:/tmp/quota$ ls -l
total 26
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:55 ana
-rw------- 1 root     root      7168 Nov 3 14:50 aquota.group
-rw------- 1 root     root      7168 Nov 3 14:50 aquota.user
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:56 are
drwx------ 2 root     root     12288 Nov 3 14:31 lost+found
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:56 maria
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:55 mere
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:56 pere
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:56 si
-rw-r--r-- 2 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:51 testfile
-rw-r--r-- 2 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:51 testfile-hl
lrwxrwxrwx 1 student-quota student-quota   8 Nov 3 14:52 testfile-sl -> testfile

root@heimdall:~# quota -uv student-quota
Disk quotas for user student-quota (uid 1003): 
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
   /dev/loop0    1   100   200        9   10   15 

student-quota@heimdall:/tmp/quota$ touch quota is getting close
loop0: warning, user file quota exceeded.

student-quota@heimdall:/tmp/quota$ ls -l
total 26
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:55 ana
-rw------- 1 root     root      7168 Nov 3 14:50 aquota.group
-rw------- 1 root     root      7168 Nov 3 14:50 aquota.user
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:56 are
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:57 close
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:57 getting
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:57 is
drwx------ 2 root     root     12288 Nov 3 14:31 lost+found
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:56 maria
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:55 mere
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:56 pere
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:57 quota
-rw-r--r-- 1 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:56 si
-rw-r--r-- 2 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:51 testfile
-rw-r--r-- 2 student-quota student-quota   0 Nov 3 14:51 testfile-hl
lrwxrwxrwx 1 student-quota student-quota   8 Nov 3 14:52 testfile-sl -> testfile

root@heimdall:~# quota -uv student-quota
Disk quotas for user student-quota (uid 1003): 
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
   /dev/loop0    1   100   200       13*   10   15  6days

student-quota@heimdall:/tmp/quota$ touch this was it
loop0: write failed, user file limit reached.
touch: cannot touch `it': Disk quota exceeded

root@heimdall:~# quota -uv student-quota
Disk quotas for user student-quota (uid 1003): 
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
   /dev/loop0    1   100   200       15*   10   15  6days
 • [06]. Analiza utilizării fișierelor
 • [06].a. Creați în /home/student un fișier file.h care să conțină toate numele fișierelor cu extensia .h din directorul /usr. (Hint: man find, /file name)
Rezolvare
student@mjolnir:~$ find /usr -name *.h > /home/student/file.h
 • [06].b. Găsiți toate fișierele din cadrul sistemului care au bitul de SUID setat (Hint: man find, /-perm -mode).
Rezolvare
root@heimdall:~# find / -perm -4000
/sbin/mount.nfs
/usr/sbin/exim4
/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/usr/lib/eject/dmcrypt-get-device
/usr/lib/pt_chown
/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
/usr/bin/passwd
/usr/bin/chfn
/usr/bin/at
/usr/bin/procmail
/usr/bin/chsh
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/newgrp
find: `/proc/2385/task/2385/fd/5': No such file or directory
find: `/proc/2385/task/2385/fdinfo/5': No such file or directory
find: `/proc/2385/fd/5': No such file or directory
find: `/proc/2385/fdinfo/5': No such file or directory
/bin/umount
/bin/ping
/bin/mount
/bin/ping6
/bin/su

4. Accounting (2,5p)

 • Comenzi/concepte/fișiere
  • accton
  • as
  • sa
  • last
  • lastcomm

Tutorial

 • N/A

Exerciții

 • ATENTIE Acest set de exerciții se rezolvă pe mașina virtuală
 • [01]. Pe mașina virtuală instalați pachetul acct și porniți mecanismul de accounting al proceselor din system folosind accton și fișierul de log /var/log/pacct. (Hint: man accton)
Rezolvare
root@heimdall:~# accton /var/log/pacct
 • [02]. Pe mașina virtuală afișați despre durata autentificărilor realizate de utilizatorul guest. Afișați aceleași statistici pentru toți utilizatorii sistemuli. (Hint: man ac)
Rezolvare
root@heimdall:~# ac -p guest
	guest                0.41
	total    0.41

root@heimdall:~# ac -p
	root                 1.79
	student               0.47
	guest                0.41
	total    2.67
 • [03]. Pe mașina virtuală afișați ultimele 20 de evenimente de tip login din sistem. (Hint: man last)
Rezolvare
root@heimdall:~# last -n 20
root   pts/2    mjolnir-2.local Thu Nov 3 15:44  still logged in  
root   pts/1    mjolnir-2.local Thu Nov 3 15:35  still logged in  
root   pts/0    mjolnir-2.local Thu Nov 3 15:32  still logged in  
reboot  system boot 3.0.0-1-686-pae Thu Nov 3 15:31 - 15:49 (00:17)  
root   pts/1    mjolnir-2.local Thu Nov 3 14:47 - 15:00 (00:12)  
root   pts/0    mjolnir-2.local Thu Nov 3 14:27 - down  (01:04)  
reboot  system boot 3.0.0-1-686-pae Thu Nov 3 14:12 - 15:31 (01:19)  
root   pts/2    mjolnir-2.local Thu Nov 3 14:11 - crash (00:01)  
guest  pts/1    mjolnir-2.local Thu Nov 3 14:09 - crash (00:02)  
guest  tty1             Thu Nov 3 14:09 - crash (00:02)  
guest  tty1             Thu Nov 3 14:09 - 14:09 (00:00)  
guest  pts/2    mjolnir-2.local Thu Nov 3 13:59 - 14:09 (00:09)  
guest  pts/1    mjolnir-2.local Thu Nov 3 13:59 - 14:09 (00:10)  
guest  pts/1    mjolnir-2.local Thu Nov 3 13:59 - 13:59 (00:00)  
guest  pts/2    mjolnir-2.local Thu Nov 3 13:58 - 13:59 (00:00)  
guest  pts/1    mjolnir-2.local Thu Nov 3 13:58 - 13:59 (00:00)  
guest  tty2             Thu Nov 3 13:58 - 13:58 (00:00)  
guest  tty1             Thu Nov 3 13:58 - 13:58 (00:00)  
guest  tty1             Thu Nov 3 13:58 - 13:58 (00:00)  
guest  pts/3    mjolnir-2.local Thu Nov 3 13:55 - 13:55 (00:00)  

wtmp begins Tue Oct 18 18:42:55 2011
 • [04]. Pe mașina virtuală afișați informații sumarizate de accounting. (Hint: man sa)
Rezolvare
root@heimdall:~# sa | head -n 10
  1974   994.74re    0.05cp     0avio    798k
    6    0.05re    0.03cp     0avio    532k  ip
    2    0.11re    0.01cp     0avio   1777k  apt-get
   14    0.01re    0.00cp     0avio   1504k  troff
    6    1.75re    0.00cp     0avio   1630k  vim
   16    3.44re    0.00cp     0avio    953k  man
    2    0.00re    0.00cp     0avio    556k  init
   398    0.02re    0.00cp     0avio   1458k  bash*
    8    0.01re    0.00cp     0avio   1097k  dpkg
    8    0.05re    0.00cp     0avio    780k  dhclient-script
laboratoare/laborator-04.txt · Last modified: 2011/11/16 15:53 by george.milescu