5. Transmisia Datelor Multimedia in Retele de Calculatoare

Master: Arhitecturi Avansate de Calculatoare (AAC)

TDMRC - Transmisia Datelor Multimedia in Retele de Calculatoare

Materiale de curs:

Laboratoare:

  •  

Alte materiale: